Æresmedlemmer i Skarnes IL

År       Navn
1928   Karl Tronbøl
1939   Einar Omberg
1958   Ole Nordli
1958   Oskar Viken
1958   Per Halvorsen
1958   Ole Rolstad
1975   Einar O. Bjerke
1975   Odd Thorstensen
1975   Leif Linnes
1983   Knut Herud
1983   Martin Stanes
1989   Else Marie Torsteinsen
2008   Arne Rolf Westli
2008   Per Hans Høeg
2008   Odd Ivar Ruud
2008   Kåre Øksdal
2008   Torbjørn Martinsen
2008   Kjell Ukkestad