Ledere i Skarnes IL

År               Navn

1908-1909   A. Jacobsen
1909-1910    Kristian Borge
1910-1912     Einar Omberg
1913-1913      Laget lå nede
1914-1915     Chr. Voss
1916-1916      S.J. Mundahl
1917-1917      Trygve Brustad
1918-1918     Andreas Linness
1919-1919     Bernt Ukkestad
1920-1920   Oskar Evensen
1921-1924     Bernt Ukkestad
1925-1925    Magne Aurom
1926-1928    Olav Rasten
1929-1929    Gudbrand Berg
1930-1931     Ole Rolstad
1932-1932     Einar Omberg
1933-1934     Oskar Viken
1935-1935     Ole Martinsen
1936-1936     Rolf Gundaleach
1937-1937      Leif Linnes
1938-1938     Odd Thorstensen
1939-1939     Kristian Julsrud
1941-1944     Laget lå nede
1945-1945     Leif Linnes
1946-1946     Thorleif Pedersen
1947-1948     Eldar Nilsen
1949-1949     Georg Kristoffersen
1950-1950     Thorleif Pedersen
1951-1951       Osvald Berg
1952-1953      Thorleiv Myrvang
1954-1954      Leif Linnes
1955-1955       Karl A. Brekke
1956-1956       Kjell Ukkestad
1957-1957       Helge Lilleseth
1958-1959       Kjell Ukkestad
1960-1960      Leif Linnes
1961-1962       Anders Gaarder
1963-1964      Thorbjørn Martinsen
1965-1966      Per Kolbjørn Amundsen
1967-1967      Olav Haugård
1968-1968      Kai Müller Karlsen
1969-1969      Thomas Eriksen
1970-1970      Karl H. Aastebøl
1971-1972        Ivar Schøyen
1973-1974       Arne Rolf Vestli
1975-1976       Nils Aarstad
1977-1980       Svein Erik Karseth
1981-1981        Olav Aarbakke
1982-1983       Jon Halvorsen
1983-1984       Kari Fjeld
1984-1987       Eivind Bjørke
1987-1988       Per-Ivar Sveheim
1988-1990       Odd Erik Nordli
2006-2007     Tor Høieggen
2007-2008     Tor Aksel Eliassen
2008-2009     Kjetil Meisler Kværne
2009-2013      Ole Enok Skjellestad
2013-2014       Jeanette Møller/Ole Enok Skjellestad
2014-2018      Reidar Bekken
2018-2021       Ann Cecilie Sundby-Bredesen
2021-2023      Reidar Bekken
2023-               Odd Arne Sønsterud