01

Fotballgruppa

Fotballgruppa er ansvarlig for den daglige driften av SIAP og for å legge til rette for fotball-aktivtiet i Sør-Odal. Vi er en motivert gruppe som ser et potensiale i klubben. Vi ser en god muligheten til å rekrutere enda flere til å spille fotball, samt forbedre kvaliteten på dagens tilbud.

Vi ønsker å utvikle vårt anlegg på SIAP, samt at vi ønsker å utvikle våre trenere slik at de er best mulig rustet til å legge til rette for idrettsglede hos barn og ungdom.

Leder

Magnus Oen Pedersen

Dommeransvarlig

Ove Glomsaas

Har ansvaret for utviklingen av Skarnes IL Fotball. Som leder kommuniserer man mye med øvrige i fotballgruppa. Samarbeider tett med daglig leder og rapporterer til styret i Skarnes IL.

Som leder i fotballgruppa bør man ta følgende kurs:


 • Grasrottrener delkurs 1
 • Klubbdommerkurs
 • Fotballederkurs
 • Fairplay kursHar hovedansvaret med å rekrutere og utvikle dommere i klubben. Har også ansvaret med å tildele klubbdommere til kamper i barnefotballen. Barn/ungdom kan rekruteres til dommere fra de er 12 år, men det er ønskelig å vente til de er 13. Det er fint om dommeransvarlig også forsøker å rekrutere foreldre til å bli klubbdommere. Skal legge opp til at det arrangeres klubbdommerkurs minst en gang i året.

Som dommeransvarlig bør man ta følgende kurs:


 • Grasrottrener delkurs 1
 • Klubbdommerkurs
 • Fair play-kursTreneransvarlig/Sportslig leder

Erik Haukerud

Utstyrsansvarlig

Bjørn Steinar Nordby

FIKS-ansvarlig

Morten Haukerud

Rekruteringsansvarlig

Ledig

Som treneransvarlig/sportsligleder vil man jobbe for å heve fotballkompetansen i klubbe. Dette innebærer å motivere trenere til å ta kurs slik at kompetansen er i trå med det sportsplanen og NFF foreslår. Vil også ha det overordnede ansvaret med å holde sportsplanen oppdatert. Han blir også nominasjonsansvarlig for Sonelag, mens oppgaven med å vudere spillerne får han hjelp til av oss andre i fotballgruppa.


Bør ta følgende kurs:


 • Grasrottrener delkurs 1
 • Grasrottrener delkurs 2
 • Grasrottrener delkurs 3
 • Grasrottrener delkurs 4
 • Klubbdommerkurs
 • Fair play-kurs
 • FotballederkursHar ansvar for å følge opp hvert lag og sørge for at de har utstyret de trenger. Tar all kommunikasjon med forhandlere. Har også ansvaret for å arrangere klubbkvelder hvor medlemmer får mulighet til å prøve diverse treningstøy merket med Skarnes IL. Jobber for at det er orden i utstyrsboden.

Utstyrsansvarlig har også ansvaret med å dele ut drakter, samt samle inn drakter.

FIKS er Fotballens Informasjons- og KommunikasjonsSystem. Som FIKS-ansvarlig skal man informere fotballgruppa, trenere og lagledere om påkrevde oppgaver i FIKS. Skal administrere klubbens brukere i FIKS og påse at alle har de tilgangene de trenger. Man bør også sette seg inn i systemts manualer og brukerveiledninger.

Som FIKS-ansvarlig bør man ta følgende kurs:

 • Klubbdommerkurs
 • Fotballederkurs
 • Fair play-kursHar ansvaret med å rekrutere fotballspillere til Skarnes IL. Hovedfokuset vil være rettet mot barn som fyller 6 år. Bør ha god dialog med barnehager og FAU ved Glommasvingenskole slik at vi er trygge på at vi når målgruppen. Skal legge til rette for oppstart av både jente og gutte lag. Skal prøve å unngå mix lag. Kan også rekrutere barn/ungdom til eldre lag. Ha gjerne dialog med kommunen slik at nyinflyttede får tilbud om å starte med fotball.


Bør ta følgende kurs:


 • Grasrottrener delkurs 1
 • Klubbdommerkurs
 • Fair play-kurs


Skal oppfordre alle foreldre til å ta følgende kurs:


 • Fair play-kursFrivillighetskoordinator

Ledig

Fair play-ansvarlig

Ledig

Kioskansvarlig

Ania Maciszka

Baneansvarlig

Ledig

Keepertrener

Ledig

Sponsoransvarlig

Ledig

Jobber for å skaffe frivillige som kan hjelpe til på arrangementer samt gjøre diverse utbedringer på anlegget. F.eks pensjonistgruppe som har tilgang ti klubbhuset og som kan benytte SIAP som en sosial arena.Som Fair play-ansvarlig skal man informere spillere, foreldre, trenere i fair play. Man skal også følge opp og støtte klubbdommere både faglig og mentalt. Tiltak Fair play-ansvarlig/-utvalg bør sikre at blir gjennomført:


 • Gjøre forventninger til kampgjennomføring kjent for trenere, spillere og foreldre
 • Fair play som tema på allerede etablerte trener-, spiller-, og foreldremøter
 • Utarbeidelse av rutiner for håndtering av uønskede hendelser med utgangspunkt i NFFs rutiner
 • Sammen med klubbens ledelse gjøre alle medlemmer kjent med fotballens varslingskanal
 • Sammen med klubbens ledelse synliggjøre Fair play og klubbens verdier på klubbens anlegg og klubbhus
 • Alle spillere i ungdomsfotball, samt alle klubbens trenere, gjennomfører fotballens Fair play-kurs


Som fair play-ansvarlig bør man ta følgende kurs:


 • Fair play-kurs

 • Klubbdommerkurs


NFF om fair play-ansvarlig

Som kioskansvarlig har man ansvaret for å fylle på med varer i kiosken. Bør oppdatere vareutvalget slik at kiosken reflekterer det gjestene vår har lyst på. Må også være obs på utløpsdato på varene vi har i kiosken. Må lage/oppdatere kioskinstruks og lære opp foreldre. Skal også være behjelpelig med kiosk dersom vi har arrangement andre steder enn på SIAP.Som kioskansvarlig bør man ta følgende kurs:


 • Fair play-kurs

Har ansvaret for drift og vedlikehold av kunstgress og naturgress. Dette inkludere vanning, gjødsling, tilsyn til robotklippere, kosting og rensing av kunstgress etc. Har også ansvar for at mål og nett er i god stand, samt at det er merking på banene. Oppgaven med å drifte banene er for mye til at en baneansvarlig kan gjøre alt selv. Baneansvarlig bør derfor jobbe for å bygge opp et banemannskap på 4-5 personer som kommuniserer tett og veksler på oppgavene.

Banemannskap hjelper til med første oppmerking på naturgresset hvert år, men oppgaven med ettermerking tildeles lagene. Banemanskap er også behelpelig med å kurse foreldre i hvordan man merker banen.

Baneansvarlig må også jobbe for å redusere mengden gummigranulat som lekker ut av banen.


Baneansvarlig bestemmer når naturgresset åpner på våren.

Keepertreneren har et overordnet ansvar for å utvikle keepere i klubben. Jobber på tvers av alle lag og hjelper til på treninger ved etterspørsel. Det er også ønskelig med egne keepertreninger flere ganger i året.


Som Keepertrener bør man ta følgende kurs:


 • Fair play-kurs

 • Keepertrenerkurs Delkurs 1 - Barnefotball

 • Keepertrenerkurs Delkurs 2 - Ungdomsfotball

Sponsoransvarlig har ansvaret for å pleie eksisterende samarbeidspartnere, samtidig som man jakter på nye.

Vil jobbe for å realisere potensialet som ligger i inntekter fra samarbeidspartnere slik at vi kan holde aktivitetsavgiften lav, samtidig som vi kan tilby fotballaktivitet på et godt anlegg med flinke trenere.

Vil samarbeide med styret i Skarnes IL, samt med vår daglig leder, Erland Nordsetmoen.