Aktivitetsavgift Fotball

Aktivitetsavgiften er Skarnes IL sin viktigeste inntekt for å finansiere fotballaktivitet.

Satser for aktivitetsavgift 2024

  • 3-er 6 - 7 år 1000,-
  • 5-er 8 - 9 år 1250,-
  • 7-er 10-11 år 1500,-
  • 9-er 12-13 år 1700,-
  • 11-er 14 år -> 2300,-


Vi tilbyr dessverre ikke noe søskenrabatt i aktivitetsavgiften.


Skarnes IL jobber kontinuerlig for alternative inntektskilder som er med på å holde aktivitetsavgiften nede. Derimot er kapasitet internt i styre/fotballgruppa begrenset. Dersom det er noen som kan tenke seg å bidra med å selge inn Skarnes IL til potensielle samarbeidspartnere/sponsorer, eller å jobbe med alternative inntektskilder, så ta gjerne kontakt.


Aktivitetsavgiften er en avgift som er med på å dekke kostnader relatert til anlegget på SIAP, innkjøp av utstyr, dommere, utdanning av trenere, lisenser, forsikringer, cuper osv. Dersom man ønsker ytterligere innsyn i hva aktivitetsavgiften brukes til, så oppfordres det til å delta på årsmøtet, evt. lese gjennom årsmøte dokumentene.


Vi vil gjerne benytte anledningen til å informere om Sør-Odal kommune sine Aktivitetskasse som gir en økonomisk støtte til f.eks. aktivitetsavgift. Ta kontakt med din lagleder dersom dere ønsker å benytte dere av dette tilbudet: