God sommer - 2024

Hei alle barn, ungdom, foreldre, besteforeldre, venner og naboer!

Nå er både vårsesongen i fotball og plankebitracet gjennomført. Fotballmessig har vi hatt en aktiv vår hvor våre lag har spilt 72 seriekamper. Ekstra gøy er det å kunne skryte av vårt J15 lag som har vunnet sin 1. divisjon. G13 har også gjort det veldig bra i både 1. og 2. divisjon. I tillegg til seriekamper på mange alderstrinn, så har vi flere lag som har deltatt på Brandvalcup, Grensecup, Sanderdagen og Totencup. Vi har vært vitne til mye glede hos både barn og ungdom. Noen lag tar pause nå i sommerferien, mens andre lag velger å opprettholde treningstilbudet. Vi i fotballgruppa ønsker dere uansett aktivitetsnivå en riktig god sommer.

Sammen med ønske om en god sommer følger en oppdatering fra våren i Skarnes IL, samt noen ord om veien fremover.

Våren 2024

Vi har i vår hatt 10 påmeldte lag til seriespill. I tillegg til disse 10 påmeldte lagene så har vi har hatt stor suksess med det ny oppstartede laget for barn født 2018 som er opp mot 30 barn på trening. Vi har forsøkt å starte ett eget jentelag for jenter født 2017 og 2018 hvor jenter fra J15 laget har fungert som veiledere. Dette jentelaget har vært litt få jenter, så dersom det er flere jenter som kan tenke seg å være med, så er det bare å ta kontakt.


Dessverre så klarte vi ikke få på plass nok trenere til laget for gutter født 2017. Dette endte med at vi måtte trekke dette laget. Anders Rundgren var eneste trener for dette laget og har tatt med seg 2017-gutta til Sander hvor de deltar på et samarbeidslag.


Det tok lang tid, men vi har omsider fått på plass både nye drakter og nytt treningstøy. Tusen takk til #sparebank1øst som tok hele regningen for de nye draktene. Dersom noen har bestilt treningstøy som de fremdeles ikke har hentet, så kan det hentes på Sport1 på Skarnes. Tusen takk til Bjørn Steinar Nordby for utdeling av draktene. Og tusen takk til Morten Haukerud som var primus motor bak klubbkveldene hvor medlemmene fikk prøve treningstøyet.


Vi har fått på plass robotklippere, noe som medfører ett fantastisk bane med naturgress og som frigjør en del dugnadstimer. Tusen takk til Stian Rogstadmoen som har tatt ansvar for robotklipperne og passer på at de starter opp igjen når de stanser. Tusen takk til Sparebankstiftelsen Hedmark som bidro sterkt økonomisk da spleisen sviktet litt.


Utstyrsboden er under utbedring. Noen av de nye båsene nærmer seg ferdig, og jeg håper på at de fem første båsene skal være ferdig i løpet av sommeren. Magnus Oen Pedersen snekrer de fem første båsene selv, men håper på at vi har noen snekkere i foreldregruppene som kan trå til og hjelpe til med å få på plass de fem siste båsene. Bare ta kontakt om du kan tenke deg å hjelpe til. Tusen takk til Bergene Holm som har donert trevarer.


Flere foreldre er kurset opp i hvordan man merker naturgresset. Det er gledelig å se foreldre som hjelper til. Tusen takk til alle som bidrar med merking.


Alle sekkene med gummigranulat er renset og all den rensede gummigranulaten er lagt ut på kunstgressbanen. Tusen takk til Gulbrand Thoner, Morten Haukerud og Odd Arne Sønsterud for innsatsen. Også mange takk til Haukerud Senior som stilte med traktor.


Skarnes IL har anskaffet seg en kull-grill. Vi håper at dette kan være med på å legge til rette for litt ekstra sosialt rundt fotballaktivitetene. Denne er det bare å låne, men de som bruker grillen må selv skaffe kull/tennvæske/grillmat.


Vi har dessverre ikke noe ordentlig forsamlingslokale på SIAP. Det nærmeste vi kommer er 2. etasje i klubbhuset på SIAP. Her er gulvet lagt ferdig, og det er nesten helt ferdig listet. Det gjenstår å få orden i noe rot som er lagret der, før dette lokalet kan brukes til små møter og små sammenkomster.


Vi har fått på plass Yale-Doorman-låser på klubbhuset. Dette medfører færre nøkler, noe som igjen sparer oss for problemer når nøkler forsvinner. Vi slipper også bryet med å kopiere opp nye nøkler når nye folk skal ha tilgang. Dersom en håndverker skal innom har vi mulighet til å låse opp dørene over Internett.


Ove Glomsås er vår dommeransvarlig. Han motiverer og rekrutterer nye dommere samtidig som han selv dømmer på kretsnivå. Tusen takk for all kunnskap som Ove Glomsås bidrar med, og tusen takk til alle dommerne våre.


Ania Maciszka er vår kioskansvarlig og er veldig behjelpelig med alt kioskrelatert. Hun gjør en super jobb med å opprettholde et godt vareutvalg samt at hun er flink til å skaffe varer til rabatterte priser. Tusen takk.


Tusen takk for all hjelp jeg får i Fotballgruppa til Skarnes IL: Erik Haukerud, Morten Haukerud, Bjørn Steinar Nordby.


Tusen takk til styret i Skarnes IL og daglig leder Erland Nordsetmoen som har vært svært behelpelige med å få til alt som er nevnt.Fremover

Skarnes IL er et fint idrettslag med mange flinke barn og unge som spiller fotball. Vi har medlemmer fra hele kommunen og er veldig stolte over det. Vi i fotballgruppa ser et stort potensial i klubben og området på SIAP. Av ting vi ønsker oss så kan vi nevne følgende:


 • Ny 9er bane
 • Nytt klubbhus
 • Kunstgressbane som tilfredsstiller miljøkrav
 • Klubbkoppen
 • Høyttaleranlegg
 • Tribune
 • Robot-merkemaskin
 • Resultat-tavle
 • Flomlys i LED
 • Sponsoransvarilg/Samarbeidspartner-ansvarlig


Ikke alt her er realistisk på kort sikt, men over tid er dette ting vi håper på å få på plass. Dette vil være med på å sikre at vi har plass til å utvikle oss, driften av anlegget blir enklere, og det blir morsommere å ha aktiviteter. Og alt dette skal vi få til samtidig som vi er miljøbevisste. Norsk fotball spiller en viktig rolle i å skape bærekraftige lokalsamfunn. Gjennom aktivitet skal vi forsterke vårt positive samfunnsbidrag samtidig som vi reduserer vårt klimaavtrykk. Sammen skal vi sikre fotballglede for fremtidige generasjoner. Vi håper på å nå ut til enda flere barn og unge, samt gi de et enda bedre tilbud enn det de har i dag. For at vi skal klare dette så er det viktig å bygge videre på det gode engasjementet og realisere mulighetene som er i klubben.


Men alt dette koster jo en god del penger, og aktivitetsavgiften må vi jobbe for å holde nede.


Vi i fotballgruppa mener at ønskelisten over ikke står i kontrast til en lav aktivitetsavgift. Dersom vi har et kunstgress som tilfredsstiller miljøkrav så vil vi bruke mye mindre tid, krefter og penger på å rense gummigranulat. Levetiden til kunstgressbanen blir også forlenget. Dersom vi bytter til LED-lys så kan vi redusere strømregningene ganske mye. Dersom vi gjør fotballen enda mer publikumsvennlig så øker vi kioskinntektene. Og vi har gode samarbeidspartnere som ser verdien i et godt tilbud til barn og unge. Våre samarbeidspartnere er stolte over å bidra til å holde aktivitetsavgiften nede. På tross av at vi har gode samarbeidspartnere, så mener vi i Skarnes IL at ligger det et potensiale til å øke inntekter fra samarbeidspartnere. For at dette potensialet skal realiser så er vi avhengige av at en eller flere personer tar på seg rollen som Sponsoransvarlig.


Ett steg i å utvikle klubben er å gjøre klubben til sjef. En av tingene man må gjøre for at klubben skal være sjef, er å gjøre klubben mindre personavhengig. Vi i fotballgruppa har derfor identifisert noen roller med tilhørende ansvarsområder som klubben skal ha. Les mer om alle rollene og ansvarsområdene på informasjons-siden om fotballgruppa. Flere av rollene er allerede tildelt engasjerte folk i klubben, mens andre vil vi rekruttere til.

Rollene vi trenger å rekruttere til er følgende:


 • Keepertrener - Overordnet ansvar for å utvikle keepere i klubben
 • Frivillighetskoordinator - Jobber for å skaffe frivillige som kan hjelpe til på SIAP
 • Rekrutteringsansvarlig - Har kontakt med barnehager i Sør-Odal og FAU ved Glommasvingen. Vi ønsker årlig å opprette nye lag for både gutter og jenter som er 6 år. Ha kontakt med kommunen dersom nye barn/ungdommer flytter til Sør-Odal.
 • Fairplay ansvarlig - Har ansvar for å bevisstgjøre spillere, foreldre, trenere og øvrige gjester om fairplay. Det er ikke bestandig så hyggelig for våre dommere på kamp, så vi må øke innsatsen for at spillere, trenere og foreldre viser gode holdninger.
 • Baneansvarlig - Har ansvar for både naturgress, kunstgress, mål og nett. Må jobbe for å opprette ett banemannskap som hjelper til med oppgavene.


Dersom en av rollene over kan passe for deg, så ta gjerne kontakt. Og ser du evt. alternative roller som du tror kan være nyttig for Skarnes IL, så ta kontakt da også. I Skarnes IL er det rom for å vokse seg inn i rollene, vi krever vi ikke noe særlig forkunnskaper. Det viktigste er at man er motivert og villig til å lære.

@sparebank1øst, @lillesethkjetting, @eurosparskarnes, @veflenentreprenør, @sullandkongsvinger, @EidsivaFotballgruppa
Skarnes IL